Virtuálne centrum zdravej výživy

logo

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Banka námetov na vyučovanie

Virtuálna knižnica

Informácie o riešení projektu
„Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“

Jablkom proti rakovine

Výživa a zdravie v zariadeniach školského stravovania

 

Súbor multimediálnych pomôcok
obsahuje:

Martinkovičová, M. – Reguli, J.: Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba?
Trnava : PdF TU, 2006. ISBN 80-8082-082-1;

Melicherčík, M. – Melicherčíková, D.: Chemické prvky v ľudskom organizme.
Trnava : PdF TU, 2006. ISBN 80-8082-083-X;

Ganajová, M.: Chémia v kuchyni.
Trnava : PdF TU, 2006. ISBN 80-8082-080-5;

Ganajová, M.: Chémia vybraných potravín.
Trnava : PdF TU, 2006. ISBN 80-8082-081-3.

 


Trnavská univerzitaPedagogická fakulta